Η εταιρεία μας “The Perfect Nuts” δραστηριοποιείται στον χώρο τόσο της επεξεργασίας και της τυποποίησης όσο και στις εισαγωγές-εξαγωγές ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων.

Το πρώτο βήμα έγινε από τον Κωνσταντίνος Βορριά με εγκατάσταση και ίδρυση της εταιρείας  Γ.ΒΟΡΡΙΑΣ & ΥΙΟΙ  Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο  ‘ΝUTS PERFECT L.T.D.’ και αντικείμενο την εμπορία, επεξεργασία – τυποποίηση, εισαγωγή- εξαγωγή ξηρών και αποξηραμένων φρούτων και έδρα στην Παλλήνη-Αττικής.

Η εταιρεία συνεχίζει να δραστηριοποιείται έως και σήμερα με το ίδιο αντικείμενο με την επωνυμία ‘The Perfect Nuts’ Κωνσταντίνος Βορριάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σε νέες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο-Μεσογαίας. Λαμβάνουμε μέρος σε πολλές εκθέσεις της χώρας με θέμα τα τρόφιμα και μετά την μεγάλη προσέλευση του κόσμου συνεχίζουμε δυναμικά και για περισσότερες συμμετοχές. Στόχος μας είναι η καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας,  και έτσι ανανεώνουμε συνεχώς την ποικιλία των προϊόντων μας για να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί και να καλύπτουμε τις ανάγκες τους.

Η διοίκηση της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, έχει επιλέξει ως μέσο για την ανάπτυξη της, μία σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την ασφάλεια και υγιεινή τυποποίηση και επεξεργασία των ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων. Η εταιρεία μας μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζει τη Δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή υγιεινών προϊόντων των οποίων η σωστή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης ή κατανάλωσης τους δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για την συμμόρφωση ως προς τις προδιαγραφές των προϊόντων σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την σχετική Νομοθεσία. Αποδέχεται και εξετάζει κάθε παράπονο που προέρχεται από τον πελάτη ακόμα και εάν αυτό κάποιες φορές οφείλεται σε λάθος χειρισμό του υλικού από τον χρήστη και φροντίζει ώστε τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις να αντιμετωπίζονται έγκαιρα , οριστικά και με τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ικανοποίηση του πελάτη.

Συνοπτικά μέσω της εφαρμογής της πολιτικής της εταιρείας για την ασφάλεια εκφράζεται η δέσμευση αυτής για τα ακόλουθα:

  • Παροχή προϊόντων που πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας και συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζονται τόσο από την Εθνική όσο και από την Κοινοτική Νομοθεσία.
  • Παροχή προϊόντων τα οποία παράγονται κάτω από εφαρμογή συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας των κρίσιμων ορίων ελέγχου (HACCP,CCP).
  • Παροχή προϊόντων με απουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMO FREE) και απουσία συντηρητικών.
  • Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων μέσω του καθορισμού επιχειρηματικών στόχων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.

Μεγάλη σημασία έχει δοθεί στις προληπτικές ενέργειες με σκοπό να αξιολογηθεί η εμπειρία και η καθημερινή παρατήρηση που θα οδηγήσουν τελικά στην σωστή αναβάθμιση και βελτίωση εξυπηρέτησης των αναγκών του πελάτη.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος της εταιρείας είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 22000:2005.

Έτσι όχι μόνο δεσμευόμαστε αλλά στοχεύουμε στην ΟΛΙΚΗ ποιότητα και επιθυμούμε να βελτιώνουμε διαρκώς την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων μας.

Υπάρχει συνεργασία με τους μεγαλύτερους χονδρέμπορους στην Κεντρική Αγορά Αθηνών με αποκλειστικότητα στα αποξηραμένα φρούτα καθώς και συνεργασία με τους μεγαλύτερους ομίλους Super Market της χώρας μας με χρήση Private Label.

Είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα στον κλάδο των ξηρών καρπών  που εγκαταστήσαμε γραμμή παραγωγής πραγματικής τροποποιημένης ατμόσφαιρας χρησιμοποιώντας υλικά συσκευασίας PET 100% κατάλληλο για τρόφιμα.